topone

26.   අමයුත් රස අහර වත් වඩවන                  ඔදස

        කුසගත්  ගිනි නිවන  පමණට   බුදින       ලෙස

        තෙද කිත් පතළ නිරිඳෝ නොමඳ   දන       රැස

        නොකෙරෙත් ලොව සතුන්  රකිනා  විතර   මිස


ඔජස වඩවන අමෘතය වැනි රස ආහාර  වුවද කුසගින්න නිවෙන තරමට අනුභව  කරන්නාක් මෙන්  තේජසින් හා කීර්තියෙන්  ප්‍රසිද්ධ රජවරු  ලෝක සත්ත්වයා  ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය  ප්‍රමාණයට  වඩා වැඩයෙන්  ධනය රැස් නොකෙරෙති.


27.   පැනසන නොවන නිරිඳුන් ලද  රජ            සැපත

        ගොරතර නිරාදුකටත් වැඩියෙන්                විපත

        තිරසර නැණිනි නරවර  ලද එම                සැපත

        සුරපුර සැපතටත් සිය ගුණෙනි                යහපත


නුවණින් සරු වොන රජවරුන් ලබාගත් රජ සැපත  ඉතා දරුණු  අපා දුකටත් වඩා  විපතකි. ස්ථිර සාර  නුවණි න් යුතු රජවරුන්  බැවූ ඒ සැපතම දිව්‍ය  ලෝක  සම්පත්තියටත් වඩා  සිය ගුණයෙන් යහපත් වෙයි.


 28.    බැලුමෙන් සිහි කිරීමෙන් පහසින්            නිතින

        සසුනත් රකින මින් කුමු සියොතුන්         ලෙසින‍

        කුලුණෙන්  ගුණ නැණින්  යුතු  උතුමෝ  සොබන

        වෙසෙසින්  ලොව සතන් රැක පවතිත්     තොසින


නිතර බැලීමෙන් සිහි කිරී‍මේන්  හා ස්පර්ශයෙන්  තම දරුවන්  රක්නා  මාලුවන්  (ඉඳිඹුවන්), සියොතුන් (කුරුල්ලන්) ලෙසින් කුලුණෙන් , ගුණ නැණින්  යුතු සොබන උතුමෝ  වෙසෙසින්  ලොව සතන් (සත්ත්වයන්)  රැක යෙහෙන් පවතිත්.


29.   සමවත වැසි සුළඟ කෙත්වත් වැවෙන            මෙන

        ලොව සල රැකෙති නිසි රජ  නැණැති මැති      ගෙන

        එමහත නල නලින්  වන දහන වන               මෙන‍

        දුසිරිත  රජ කුමැති ගෙන් නසීය               හැම තැන


වැස්ස හා  සුළඟ සමානව පවත්නා  කල කෙත් වතු (සරුවට) වැවෙන්නාක් මෙන්  සුදුසු නුවණ ඇති රජවරුන් හා මැතිවරුන්  නිසා ලෝක සත්ත්වයා ආරක්ෂා වෙති. ඒ මහත් ගින්න හා සුළඟ නිසා වනය දැවී යන්නාක් මෙන් නරක පැවතුම් ඇති රජවරුන් හා දුෂ්ඨ  ඇමතියන්  නිසා හැමතැනම විනාශයට පත්වේ.


30.   නුවණැතිතවුන් පස කොට දුදනන්             සෙවුන

        නොමගත් සිත  තුළෙහි ගුණ පොකුරඹ       ලෙසින

        මැදහත් නොව මසුරු ගුණයෙන්    දව          සරින

        රජුටත් එරටටත් අතුරක්   නැත                වෙනින


නුවණ ඇති අය ඉවත් කොට අසත් පුරුෂයන් සේවනය කරන,  නෙලුම් කොළයෙහි ජලය මෙන් සිතෙහි ගුණ නොරඳන , මැදහත් නොවී, මසුරු ගුණෙන් යුක්තව  කල් ගෙවන රජුටත්  ඔහු වසන රටටත් (ඔහුම හැර) වෙන අන්තරායක් නැත.


31.   පැමිණෙන ලොවට බුහු නා  ගුණ  යුතු    නපුරු

        මෙදියත නසිනු මිස යහපත  නොවෙ        සරු

        නොනැවත යුගත පත්වූ සඳෙහි     පත්      හිරු

        විකසිත නොවී දායෙයි සැමතැන           තඹුරු


ලෝකයට නපුරු ගුණ ඇති  නායකයන් වැඩි ගණනක් ඇතිවූ කල්හි මෙ ලෝකය  විනාශ වනු මිසක් කිසිත් සරු යහපතක් සිදු නොවෙයි. යුගය කෙළවරදී සත්හිරු නොකඩවා පායන්නට වූ කල්හි සියලු තන්හි නෙලුම් මල් නොපිපී පිළිස්සී යයි.


32.   රුඳුරු  ගිනි කඳක්  ගත් සඳෙහි               වනතුරු

        මිතුරු වේය දිගතින් හමන මඳ                    මරු

        මිතුරු නැසීමට එම  නෙයි                  පස මිතුරු

        මිතුරු නෑ කෙනෙක්   නිවතුන් හට            කවුරු


වනාන්තරයේ ‍රෞද්‍රවූ ගිනි කඳක්  හටගත් කල්හි  දිශාන්තයෙන්  හමන සුළඟ (ඒ ගින්න සමග) මිතුරු වෙයි. ඒ සුළඟම  පහන නිවීමෙන්  (ඊට) සතුරු වෙයි. දුප්පතුන් හට මිතුරු වන හෝ නෑ වන හෝ අය කවරහුද?


33.    සුගත් බණ ඇසූ සව්  සතුනිණ                නැවත

        අනුන් කිරීමට තොප සිතෙහි  ඇත             නැත

        ඇතොත් මඳක්වත්  පර වැඩටත්              එ සිත‍

        ක අත් සැපක්  නොම වෙද මොක් පුර       සැපත      

 

බුදු බණ ඇසුවාවු නුවණැති  සියලු සත්ත්වයෙනි (අනුන්හට)  අයහපතක්   කිරීමට තොප සිත්හි  උත්සාහය ඇත්තේය. අනුන්හට යහපත සැලසීම පිණිසත් ඒ සිත ටිකක් වත්  මෙහෙයවතොත් කවරකුගේ  අතට නිවන්සැප අත් නොවෙද?


34.    බලැත්තවුන් හට බන් වෙරෙහි          නොනැවත

        විපත් පැමිණියත් ඉන් කිසි  නිඟා               නැත

        මහත් විදුරු ගිරි බිතකට වැඳ                    අනුත

        සුනත් දළ ඇතුට ලොව  අපහසෙක්            නැත


බලවතුන්හට නොකඩවා කරනු ලැබූ  වෛරයෙහිදී  විපතක් අත්වුවත්  ඉන් කිසි නින්දාවක්  නොපැමිණෙ. විශාල වජ්‍ර පර්වතකයට  ඇන දළ බිදී  ගියත් ඇතාට ලෝකයෙන් ලැබෙන  අපහාසයක් නැත්තේය.


35.    නපුරු කලට සතහට පැමිණෙන                වෙහෙස

        එදුරු නොවෙයි කළ පවි පල දෙවා                   මිස

        තඹුරු වනය මුකුලිත වන බව                       සවස

        කවුරු විසින්  වැළකිය හැකි මෙදිය                  කුස


අසුබ කලට සත්ත්වයාට දුක් කරදර පැමිණෙ විට කරනු ලැබඉටූ වැරදි වලට විපාක දී මිසක් ඒ (දුක්කම් කටොලු) දුරු නොවෙයි. සවස් කල නෙලුම් වනය හැකි ල යෑම මෙ ලෝකයෙහි කවරෙකු විසින් නැවැත්විය හැකිද?


36.   කරදර දුදන පිරිසිඳ දතුවද                        සතර

        ගොරතර සපුන් විලසින්  කට මිණි           ලකර

        නරවර සඳුන් තුර වලදමිනි   හැම               වර

        පරනට බියම මිස අම දෙති      කවර          වර      


        කුරිරැ  සත්පුරුෂයෝ ශාස්ත්‍රය කෙළවරටම  දැන සිටියත් කණ්ඨ  මාණික්‍යෙයන් අලංකාර වූ ඉතා දරුණ  සර්පයන්  මෙන් හැමවිට රජ නමැති සඳුන් රැක වෙලාගෙන අනුන්හට  බිය ම මිස කිසි කලෙක යහපතක් සලසත්ද?


37.   උදක් සමින් පිඹලූ පමණින්                     බැරම

        පසක් ලොහොම දා අලු වෙයි  වෙන        වෙනම

        දුකක් පැමිණ ගුණවත්  දනලූ                    සුසුම

        වගක් නසනු විසිතුරු කොට කියනු              කිම


හුදෙක් මයින හමින් පිඹලූ තරමින් තරමින් ඉතා බර ඇති ලෝහ ජාති පහක්ම වෙන් වෙන්ව පිලිස්සී අලු වී යයි. දුකකට පත්ව ගුණවත් ජනයා  හෙලූ හුස්මෙන් මුලු වගක් විනාශ වන බව විස්තර කොට කියන්නේ කුමකටද?


38.    තුල සිය දිවි පුරුදුව විසුවද                     නොමඳ

        දුලගුණ සුදනන් ගෙ  නොදනිති  දනෝ            දඳ

        විල වැඩි මැඬිහු  නෙදනිති  පියුමෙහි            සුවඳ

        වල බිඟු එ මුවරඳ  ගෙන මත්ව දෙති             නඳ


තමාගේ ජීවිතය මෙන් බොහෝ සෙයින්  ඇසුරු කළත් මෝඩ මිනිස්සු සද්ජනයන්ගේ උසස් ගුණ නොදනිති. විලෙහි  වැඩුණු මැඬියෝ  නෙලුම් මලෙහි සුවඳ නොදනිති. (එහෙත් ) වනයෙහි වසන මී මැස්සෝ  ඒ මල්වල  පැණි උරා බී මත් ව නාද කරති.


39.   කුරිරු  ගොර සපුන්ගේ  දළගෙහි             විසය

        මදුරු මැසි කැලන් ගේ තුඩගෙහි             විසය

        රුදුරු නුහුසුවන්ගේ වලගෙහි                 විසය

        නපුරු දුදනන්ගේ සියල‍ගෙහිම               විසය


කූර වූ  ඝෝර සර්පයන්ගේ දළ කෙළවර විෂ වෙයි.මදුරු මැසි සමූහයන්ගේ තුඩ කෙළවර විෂ වෙයි.  රෞද්‍ර වූ ගෝනුස්සන්ගේ  වලිගය අග  විෂ වෙයි. එහෙත්  නපුරු දුර්ජනයන්ගේ  මුලු ශරීරරෙයහිම විෂ වෙයි.


40.    පරසිඳු පබු දන්  සෙව් පමණින්               මහරු

        බෙලනිඳු  මඳ වුවත්  නොකරති   රුපුන්      සරු

        බරනිඳු ගෙල වසන නාරද   වෙමින්            ගරු

        ගුරුළිඳු අතින් ඇසි කිම  යහලු           තොරතුරු


උසස් ගුණාංග වලින් හෙබි සත් පුරුෂයෝ ආශ්‍රය කළ පමණින්ම දුලබයෝ තමන් බලවත් යැයි සිතති. ඊශ්වරයාගේ  බෙලෙනි  වසන නාග රාජයා  ඊශ්වර බලයෙන් උදම් වී ගුරුලාගෙන් සැප දුක කෙසේදැයි ඇසීය.


41.    සතතින්  පවන් අඹ කොළ  බුදින              තවසර

        දැහැනින්  මිදේ දුට ලෙළ  දෙන ලිය             තඹර

        බුදිමින්  යමකු කිරි තෙල් දී       රස              අහර

        ඉඳුරන් දමන සිඳු ඉපිලෙව්  මඳර                     ගිර


සෑම කල්හිම  සුළඟ, වතුර , වෘක්ෂලතා, පත්‍ර ආහාරයට ගනිමින් ජීවත් වන තාපසයා, නාරිලතා  මල් දුටු  පමණින් දැහැන බිඳ ගනියි. යම්කිසි පුද්ගලයෙකු  කිරි, ගිතෙල්, දී කිරි  ආදී වූ රසවත් ආහාර  කමින්  ඉන්ද්‍රියයන්  දමනය කර ගතහොත්  ඒ කාර්යය මහාමෙරු පර්වතය මහා මුදෙහි කිරීමක් වැන්න.


42.    කුස ඔත සිය සොහොයුරු   වුවද              තම හට

        හිත නැති යෙහෙ දුරු කළ  පොකුරඹ          ලෙසට

        තම ගත වා පිත්සේම කිපෙනුය                   මරුට

        වන ගත ඔසු වග හිතවෙයි   සුව                  පතට


තමාගේ එක කුසයේ උපන්  සහෝදරයකු වුවද, හිතවත්කමක් නොවන්නේ නම් ඔහුව නෙලුම් කොලයේ දිය බිඳු  නොරැදෙන ලෙස ඉවත් කළ යුතුය. තමාගේ සිරුරෙහි  ඇති වාතය , පිත, සෙම උත්සන්න වූ විට මරණ්‍ය පවා සිදුවිය හැක. නමුත් එම රෝග සුව කිරීමට වනයේ වැඩෙන ඖෂධ  වර්ග හිතවත් වෙයි.


43.    පරසතු  දෙයක් උදුරන ලෙසට   කර     ලොල

        වෙර දුදනන්  පැවසූ නෙක  බොරු       තෙපුල

        තිරසර මහතුන්ගේ  සිත නොරඳයි         නිමල

        සුරතුර විමන  වෙද රිටුනට  කවර           කල


අසත්පුරුෂ දුර්ජනයන්  අන් සන්තක දෙයක් ලබා ගැනීම සඳහා  බොරු වචන පැවසුවද ඥාණවන්ත පුද්ගලයන් ඒවා අසා සිත අසතුටට පත් නොගනී. ඒ කෙ‍සේද යත්, කල්ප වෘක්ෂය  කාක්කන්ට කවර කාලයකවත්  වාසස්ථානයක් නොවන නිසයි.


44.    සත් ගුණ යුත් සතන් හට වැඩ කළොත්          සරු

        අත්පිට දියුණුවම    පලදේය                   නිරතුරු

        වත්කළ දිය නෙරලු තුරු මුලට                 පියකරු

        දෙත් මුදුනෙන් පල රැස රැගෙන                අමයුරු


උතුම් ගුණයෙන් යුතු ජනයාට යහපතක් වූ සිතින් කරන්නාවූ වැඩ වලට එවලේම දෙගුණයක්  කොට එයට උපකාර කරයි. පොල් ගසක් මුලට ජලය දැමූ කල ගස එම ජලය උරාගෙන  ගස මුදුනෙන්  අමුර්තයක් වැනි ඵල රසව දරයි.


45.    නැණැති දනන්හට මද ගුණයක්                 කළද

        පවති ගල කෙටූ අකුරක් මෙන්                  නිබඳ

        විමති දන් හට කළ කිසිගුණ                   නොමඳ

        එනැති වේය දිය පිට ඇඳි ඉරක්                   ලෙද


ඉතා උසස් ගුණාංග වලින් හෙබි ජනයාට පොඩි හොඳක් කළත්  එය ගලේ කෙටු අකුරක් මෙන්  අමතක නොකරයි.  නමුත් මෝඩ ජනයාට විශාල හොඳක්  කළද, එය දිය පිට ඇඳි  ඉරක් ලෙස ෂ්ණයකින් අමතක කර දමයි.


46.    අමිත ගුණ නුවණ යුතු උතුමෝ                පබඳ

        අනත වෙහෙස ලදුවත්  නොම වෙති           දුහඳ

        දිගත පතළ සුවදැති සොඳ සඳුන්                 කඳ

        සිඳිත මඩිත එක ලෙස   පැතිරෙයි              සුවඳ


අප්‍රමාණ ගුණයෙන්  හා නුවණින්  යුත්  සුප්‍රසිද්ධ උතුමෝ කෙළවරක් නැති හිරිහැර වලට මුහුණ පෑවද, නපුරු හිතක් ඇති  කර නොගනිති. ඉමිහිරි සුවඳින්  යුතු  සඳුන් කඳ කපන විටත් කුඩු කරන විටත් එක විදියටම සුවඳ  පතුරවයි.


47.    බුදුන් දහම් සඟනට නොකෙළද                අදර

        නිවන් දකින පිනකුත්  නොකෙළෙද          පවර

        ලියන් තන නොසිපියෙද සිහිනෙන්           විතර‍ 

        උපන් මව යොවුන් වනයට  පොරෝ          යුර


බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නයට ආදරය නොකළද, නිවන් දැකීමට තරම් බලගතු පුණ්‍ය කර්මයක් නොකළද සිහිනෙන් හෝ ස්ත්‍රීන්ගේ පයෝධර  අත නොගෑවද, ඒ  තැනැත්තා  ලෝකයට තමන් බිහිකළ මවගේ තරුණ මව නැමති වනයට පොරොවක් වැනිය.


 48.    ‍නොමදත් අයෙකු ගැඹුරින් යුත් සඳ          සතර

         පදරුත් වියකම්  යි සලකනු    සබය           තුර‍

        මද මත් තුඟු මහතක් ගජිදකු                    ළතර

        සියපත් නළ හුයින් බඳිඅනෙව්   කරණ       වැර


පද්‍යයන්හි නියම ශබ්ද අර්ථයන් නොදන්නා තැනැත්තෙකුට  සභාවක් මැදට ගොස්  පද්‍යයන්ගේ අර්ථයන් විස්තර කීමට නොහැකිය.  ඒ කෙසේද  යත්, විශාල ප්‍රචන්ඩ ඇත් රජෙකු නෙලුම දඩු නූලෙන් බැඳ තබා ගැනීමට නොහැකිසේය.

49.     කොතෙක් ගුණ කළත් දුදනන් හට          අසුබ

        අතක් පමණවත් නෙකෙරෙති   පිරිය       ලොබ

        එඋක් රසෙහි සැදුවත්    සෙමින්              කිරඹ‍

        උදක් තිත්තමය ගැබ පස තුරෙහි               නිඹ


අයහපත් අසත්පුරැෂයන්හට කොයිතරම් හොඳ කළත් ඔවුහු සුලු වශයෙන් පමණවත් එයට ප්‍රති උපකාරයක් නොකරති. උක් පැණිවල බහා  කිරි හා ජලය  වත්කර  කොහොඹ ඇටයක්  පැල කළත් කොහොඹ ගසෙහි පස් පංගුවම තනිකර තිත්තමය.


50.    සඳුන් කපුරු සමඟින් පිනිදිය               නොමඳ

        සොඳින්  කලල් කරමින්  සුවඳ  මුව             මඳ

        නිතින් හිමඹ ඉස ඉස ලුහුනු                    වැවුවද

        තමන් ගුණ නොහරී එම වැනි   දුදන             හද


සඳුන් කපුරු හා සුවඳ කස්තුරිද  එකතු කර පිනිදිය බොහෝ ප්‍රමාණයක්  සමඟ  මිශ්‍රකර එයත් සමඟ  හිම දිය ඉසිමින් වැවුවද , ලුණුවල ගුණය අත් නොහැරේ.  අසත් පුරැෂයාගේ හදවතද එබඳුය.

වැඩි විස්තර >>

Share

පාරමිතා පූජාව - 2019

Mahabodhi Temple

කිංසීද සූත්‍රය

2015 වෙසක් තොරණ

47වන වරටත් ඉදිකළ - මහර තොරණ

 

Read more >>

යුගාසන කවි බණ 01

යුගාසන කවි බණ 02

වර්තමාන විහාරාධීපති

About Sriviwekaramaya

click here

Paritta

Paritta-01

Paritta-02

Paritta-03

Email Us :-

email

ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ

siddartha-kumaru
mul-jiwithaya-ha-vivahaya
buddathwayata-pathweema
gawthama-budurajanan-wahans
darma-pacharana-charika
sanga-samajaya-athiwima
lowata-sri-sddaramaya-pahal

bududhama
bududahame-ithihasaya
samma-sambuduwarun
niwana
thripitaka-ithihasaya
prathamadarma-sangayanawa
dewana-sangayanawa
thewana-sangayanawa
chathurarya-sathya
dukka-sathya
samudaya-sathya
niroda-sathya
dukka-niroda-gamini-patipad
therawada-bududhama
mahayana-bududhama
gihi-saha-pavidi-jiwithaya

anapanasathi-bawanawa

yoga-darshanaya

pasaloswaka-pohoya-dolaha-f

ශ්‍රී දළදා මාලිගාව

dalada-maligawa

රත්නමාලී යන්ත්‍රය

rathnamali-yanthraya

ata-wisi-bodi-puja

bodi-wandana-kawi

කලා ශිල්ප

srilankawe-kala-silpa
katayam-kalawa
athdath-katayam
isuru-muniya-katayam
wahalkada-katayam
korawak-gala-katayam
muragala-katayam
sadakada-pahana-katayam
ambakke-katayam

දහම් කරුණු

sathpurusa-ha-asathpurusa-p
sugathiya-ha-dugathiya
budunwahansege-iganweem
pranagathya-yanu-ha-in-midi
karmaya-ha-punarbawaya
alpechchathawaya
satharawaram-dewa-sankalpay
bawdha-chithra-kalawa
bawdha-darmaya-ha-chanithan
bududhama-ha-samaja-sankalp
bududhama-ha-samajaya
bududhama-ha-vivaha-jiwitha
nikaya-bedaya-ha-rajya-pala
barathiya-bawdha-padiwaru
sathara-sangra-wasthu
asu-maha-sawakayan-wahansel
biksu-sasanaya

කාව්‍ය ග්‍රන්ථ

subasithaya yasodarawatha

lowada-sagarawa

මෙම  කාව්‍ය ග්‍රන්ථ කියවන ඔබ සැමටත්  උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය  අවබෝධ වෙවා!......

ip address tracker software